Odliczenie Vat Dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco - odlicz vat

Użytkując w firmie samochód ciężarowy do 3,5 t można korzystać z odliczenia VAT-u pod warunkiem wykonania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów odpowiedniego badania technicznego i przedstawienia w Urzędzie Skarbowym zaświadczenia z tego badania.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowa Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312 z dn.13 marca 2014 r.). Spełnienie nowych wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w Ustawie stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Badanie polega na sprawdzeniu, czy pojazd spełnia wymagania określone w art. 86a ust. 9.

Koszt badania – 50 zł. Uniknięcie kłopotów w Urzędzie Skarbowym – bezcenne!

VAT-1a - jakie samochody spełniają warunki ustawy o VAT?

Podstawowym warunkiem aby zakwalifikować samochód jako ciężarowy i spełniający warunki ustawy o podatku VAT zgodnie z VAT-1a (przed dniem 1.04.2014 określone jako VAT-1) jest jeden rząd siedzeń oraz przegroda pomiędzy przestrzenią pasażerską a bagażową. Dodatkowa w/w samochód musi być sklasyfikowany jako samochód ciężarowy, podrodzaj wielozadaniowy lub van. Informacje odnośnie podrodzaju można odnaleźć w wyciągu z homologacji pojazdu.

VAT-1b - jakie samochody spełniają warunki ustawy o VAT?

VAT-1b dotyczy samochodów z otwartą częścią do przewozu ładunków. Powyższy punkt, dotyczy w szczególności większość samochodów typu „pick-up”, wyposażony w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.

VAT-2 - jakie samochody spełniają warunki ustawy o VAT?

Ostatnim podpunktem dotyczącym pojazdów spełniających warunki ustawy o VAT jest podpunkt VAT-2. Obejmuje on samochody posiadające kabinę pasażerską i nadwozie ładunkowe jako dwa niezależne konstrukcyjnie  elementy. Dotyczy to  samochodów dostawczych do 3,5 t wyposażonych w kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń. 

Badania należało wykonać w przeciągu trzech miesięcy od okresu obowiązywania (01.04.2014 r.). Z dniem 01.04.2014 r. straciły ważność badania VAT 2, VAT 3, VAT 4 (muszą przejść ponowną weryfikację). Badanie VAT 1 wykonane przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, zachowuje swoją ważność.